2019-03-15 15:29

VVBTC已正式开通VDS/ETH、VDS/USDT交易

据悉,VVBTC交易平台已于3月15日10:00正式开通VDS/ETH、VDS/USDT交易业务,上线最高涨幅达952.38%,截至发稿时,涨幅已稳定至580.27%。VDS作为区块链技术的必然产物,采用去中心化设计原则,达成财富、言论、创新、网络乃至思想进步的共识。

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥60694.7
  ¥10758.3亿
  +0.27%
 • 2
  ETH
  ¥1862.99
  ¥1979.27亿
  +0.76%
 • 3
  XRP
  ¥2.84545
  ¥1198.41亿
  +0.49%
 • 4
  BCH
  ¥3012.16
  ¥536.318亿
  +0.23%
 • 5
  LTC
  ¥790.781
  ¥489.947亿
  +0.48%
 • 6
  EOS
  ¥49.7219
  ¥454.128亿
  +2.55%
 • 7
  BNB
  ¥236.057
  ¥333.255亿
  -0.14%
 • 8
  USDT
  ¥6.96141
  ¥214.726亿
  +0.13%
 • 9
  XLM
  ¥0.92376
  ¥178.276亿
  +0.76%
 • 10
  ADA
  ¥0.60127
  ¥155.892亿
  +1.32%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥60694.7
  ¥10758.3亿
  +10.55%
 • 2
  ETH
  ¥1862.99
  ¥1979.27亿
  +8.64%
 • 3
  XRP
  ¥2.84545
  ¥1198.41亿
  +8.11%
 • 4
  BCH
  ¥3012.16
  ¥536.318亿
  +9.39%
 • 5
  LTC
  ¥790.781
  ¥489.947亿
  +13.98%
 • 6
  EOS
  ¥49.7219
  ¥454.128亿
  +14.3%
 • 7
  BNB
  ¥236.057
  ¥333.255亿
  +1.41%
 • 8
  USDT
  ¥6.96141
  ¥214.726亿
  +0.65%
 • 9
  XLM
  ¥0.92376
  ¥178.276亿
  +7.29%
 • 10
  ADA
  ¥0.60127
  ¥155.892亿
  +9.91%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥60694.7
  ¥10758.3亿
  +12.18%
 • 2
  ETH
  ¥1862.99
  ¥1979.27亿
  +8.95%
 • 3
  XRP
  ¥2.84545
  ¥1198.41亿
  +4.95%
 • 4
  BCH
  ¥3012.16
  ¥536.318亿
  +8.84%
 • 5
  LTC
  ¥790.781
  ¥489.947亿
  +26.53%
 • 6
  EOS
  ¥49.7219
  ¥454.128亿
  +16.31%
 • 7
  BNB
  ¥236.057
  ¥333.255亿
  +19.63%
 • 8
  USDT
  ¥6.96141
  ¥214.726亿
  +0.63%
 • 9
  XLM
  ¥0.92376
  ¥178.276亿
  +0.08%
 • 10
  ADA
  ¥0.60127
  ¥155.892亿
  +5.37%