2019-03-15 15:29

VVBTC已正式开通VDS/ETH、VDS/USDT交易

据悉,VVBTC交易平台已于3月15日10:00正式开通VDS/ETH、VDS/USDT交易业务,上线最高涨幅达952.38%,截至发稿时,涨幅已稳定至580.27%。VDS作为区块链技术的必然产物,采用去中心化设计原则,达成财富、言论、创新、网络乃至思想进步的共识。

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥27051.3
  ¥4763.01亿
  +0.02%
 • 2
  ETH
  ¥926.239
  ¥975.956亿
  +0.08%
 • 3
  XRP
  ¥2.08308
  ¥867.938亿
  +0.05%
 • 4
  LTC
  ¥406.320
  ¥247.949亿
  +0.05%
 • 5
  EOS
  ¥24.6129
  ¥223.053亿
  +0.07%
 • 6
  BCH
  ¥1120.11
  ¥198.144亿
  +0.26%
 • 7
  BNB
  ¥112.855
  ¥159.324亿
  +2.25%
 • 8
  XLM
  ¥0.72168
  ¥138.746亿
  +0.07%
 • 9
  USDT
  ¥6.75628
  ¥136.524亿
  -0.13%
 • 10
  ADA
  ¥0.41646
  ¥107.976亿
  +0.37%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥27051.3
  ¥4763.01亿
  -0.15%
 • 2
  ETH
  ¥926.239
  ¥975.956亿
  -0.36%
 • 3
  XRP
  ¥2.08308
  ¥867.938亿
  -0.68%
 • 4
  LTC
  ¥406.320
  ¥247.949亿
  -1%
 • 5
  EOS
  ¥24.6129
  ¥223.053亿
  -0.63%
 • 6
  BCH
  ¥1120.11
  ¥198.144亿
  -0.22%
 • 7
  BNB
  ¥112.855
  ¥159.324亿
  +9.72%
 • 8
  XLM
  ¥0.72168
  ¥138.746亿
  -0.56%
 • 9
  USDT
  ¥6.75628
  ¥136.524亿
  -0.21%
 • 10
  ADA
  ¥0.41646
  ¥107.976亿
  +4.05%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥27051.3
  ¥4763.01亿
  +0.04%
 • 2
  ETH
  ¥926.239
  ¥975.956亿
  -1.88%
 • 3
  XRP
  ¥2.08308
  ¥867.938亿
  -2.48%
 • 4
  LTC
  ¥406.320
  ¥247.949亿
  -1.45%
 • 5
  EOS
  ¥24.6129
  ¥223.053亿
  -3.36%
 • 6
  BCH
  ¥1120.11
  ¥198.144亿
  +8.99%
 • 7
  BNB
  ¥112.855
  ¥159.324亿
  +6.08%
 • 8
  XLM
  ¥0.72168
  ¥138.746亿
  -1.28%
 • 9
  USDT
  ¥6.75628
  ¥136.524亿
  -0.55%
 • 10
  ADA
  ¥0.41646
  ¥107.976亿
  +22.29%