2019-03-16 06:45

SEC数字资产高级顾问:加密春天即将到来

据coindesk报道,周五在SXSW会议期间,美国证券交易委员会数字资产高级顾问Valerie Szczepanik在接受采访时表示:“我确实认为,如果想要迎来加密春天,就需要人们与监管机构一起前进。但我确实认为春天即将来临。”

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥55010.8
  ¥9748.49亿
  -0.09%
 • 2
  ETH
  ¥1726.10
  ¥1833.30亿
  -0.21%
 • 3
  XRP
  ¥2.65845
  ¥1119.65亿
  +0.21%
 • 4
  BCH
  ¥2801.64
  ¥498.721亿
  -0.44%
 • 5
  LTC
  ¥700.356
  ¥433.687亿
  +0.17%
 • 6
  EOS
  ¥44.2281
  ¥403.808亿
  -0.01%
 • 7
  BNB
  ¥234.609
  ¥331.210亿
  +0.65%
 • 8
  USDT
  ¥6.93673
  ¥210.291亿
  -0.07%
 • 9
  XLM
  ¥0.87032
  ¥167.963亿
  +0.05%
 • 10
  ADA
  ¥0.55548
  ¥144.021亿
  -0.53%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥55010.8
  ¥9748.49亿
  +1.18%
 • 2
  ETH
  ¥1726.10
  ¥1833.30亿
  +1.41%
 • 3
  XRP
  ¥2.65845
  ¥1119.65亿
  +1.65%
 • 4
  BCH
  ¥2801.64
  ¥498.721亿
  +0.42%
 • 5
  LTC
  ¥700.356
  ¥433.687亿
  +10.81%
 • 6
  EOS
  ¥44.2281
  ¥403.808亿
  +4.3%
 • 7
  BNB
  ¥234.609
  ¥331.210亿
  +4.98%
 • 8
  USDT
  ¥6.93673
  ¥210.291亿
  +0.04%
 • 9
  XLM
  ¥0.87032
  ¥167.963亿
  +1.09%
 • 10
  ADA
  ¥0.55548
  ¥144.021亿
  +0.19%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥55010.8
  ¥9748.49亿
  +8.61%
 • 2
  ETH
  ¥1726.10
  ¥1833.30亿
  +4.56%
 • 3
  XRP
  ¥2.65845
  ¥1119.65亿
  +1.78%
 • 4
  BCH
  ¥2801.64
  ¥498.721亿
  +12.34%
 • 5
  LTC
  ¥700.356
  ¥433.687亿
  +15.59%
 • 6
  EOS
  ¥44.2281
  ¥403.808亿
  +7.65%
 • 7
  BNB
  ¥234.609
  ¥331.210亿
  +30.86%
 • 8
  USDT
  ¥6.93673
  ¥210.291亿
  +0.24%
 • 9
  XLM
  ¥0.87032
  ¥167.963亿
  -3.41%
 • 10
  ADA
  ¥0.55548
  ¥144.021亿
  -1.56%