2019-03-16 08:28

OKB领涨平台币 涨幅近9%

据《币世界》监测,OKB领涨平台币,现价1.0679美元,涨幅8.80%。其他平台币行情如下:HT现报2.589美元,涨幅5.83%;BNB现报14.96美元,涨幅0.46%。
- 更多实时行情异动提醒,快在币世界APP内添加自选,开启智能盯盘,快人一步,把握投资先机。

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥27051.3
  ¥4763.01亿
  +0.02%
 • 2
  ETH
  ¥926.239
  ¥975.956亿
  +0.08%
 • 3
  XRP
  ¥2.08308
  ¥867.938亿
  +0.05%
 • 4
  LTC
  ¥406.320
  ¥247.949亿
  +0.05%
 • 5
  EOS
  ¥24.6129
  ¥223.053亿
  +0.07%
 • 6
  BCH
  ¥1120.11
  ¥198.144亿
  +0.26%
 • 7
  BNB
  ¥112.855
  ¥159.324亿
  +2.25%
 • 8
  XLM
  ¥0.72168
  ¥138.746亿
  +0.07%
 • 9
  USDT
  ¥6.75628
  ¥136.524亿
  -0.13%
 • 10
  ADA
  ¥0.41646
  ¥107.976亿
  +0.37%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥27051.3
  ¥4763.01亿
  -0.15%
 • 2
  ETH
  ¥926.239
  ¥975.956亿
  -0.36%
 • 3
  XRP
  ¥2.08308
  ¥867.938亿
  -0.68%
 • 4
  LTC
  ¥406.320
  ¥247.949亿
  -1%
 • 5
  EOS
  ¥24.6129
  ¥223.053亿
  -0.63%
 • 6
  BCH
  ¥1120.11
  ¥198.144亿
  -0.22%
 • 7
  BNB
  ¥112.855
  ¥159.324亿
  +9.72%
 • 8
  XLM
  ¥0.72168
  ¥138.746亿
  -0.56%
 • 9
  USDT
  ¥6.75628
  ¥136.524亿
  -0.21%
 • 10
  ADA
  ¥0.41646
  ¥107.976亿
  +4.05%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥27051.3
  ¥4763.01亿
  +0.04%
 • 2
  ETH
  ¥926.239
  ¥975.956亿
  -1.88%
 • 3
  XRP
  ¥2.08308
  ¥867.938亿
  -2.48%
 • 4
  LTC
  ¥406.320
  ¥247.949亿
  -1.45%
 • 5
  EOS
  ¥24.6129
  ¥223.053亿
  -3.36%
 • 6
  BCH
  ¥1120.11
  ¥198.144亿
  +8.99%
 • 7
  BNB
  ¥112.855
  ¥159.324亿
  +6.08%
 • 8
  XLM
  ¥0.72168
  ¥138.746亿
  -1.28%
 • 9
  USDT
  ¥6.75628
  ¥136.524亿
  -0.55%
 • 10
  ADA
  ¥0.41646
  ¥107.976亿
  +22.29%