2019-03-16 08:28

OKB领涨平台币 涨幅近9%

据《币世界》监测,OKB领涨平台币,现价1.0679美元,涨幅8.80%。其他平台币行情如下:HT现报2.589美元,涨幅5.83%;BNB现报14.96美元,涨幅0.46%。
- 更多实时行情异动提醒,快在币世界APP内添加自选,开启智能盯盘,快人一步,把握投资先机。

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥55077.0
  ¥9760.22亿
  +0.01%
 • 2
  ETH
  ¥1725.75
  ¥1832.94亿
  -0.21%
 • 3
  XRP
  ¥2.65248
  ¥1117.13亿
  -0.1%
 • 4
  BCH
  ¥2800.58
  ¥498.533亿
  -0.53%
 • 5
  LTC
  ¥699.563
  ¥433.196亿
  +0.1%
 • 6
  EOS
  ¥44.1223
  ¥402.842亿
  -0.18%
 • 7
  BNB
  ¥234.442
  ¥330.975亿
  +0.82%
 • 8
  USDT
  ¥6.94119
  ¥210.426亿
  -0.08%
 • 9
  XLM
  ¥0.87147
  ¥168.184亿
  +0.15%
 • 10
  ADA
  ¥0.55652
  ¥144.290亿
  -0.4%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥55077.0
  ¥9760.22亿
  +1.35%
 • 2
  ETH
  ¥1725.75
  ¥1832.94亿
  +1.56%
 • 3
  XRP
  ¥2.65248
  ¥1117.13亿
  +1.57%
 • 4
  BCH
  ¥2800.58
  ¥498.533亿
  +0.61%
 • 5
  LTC
  ¥699.563
  ¥433.196亿
  +11.07%
 • 6
  EOS
  ¥44.1223
  ¥402.842亿
  +4.31%
 • 7
  BNB
  ¥234.442
  ¥330.975亿
  +5.19%
 • 8
  USDT
  ¥6.94119
  ¥210.426亿
  +0.11%
 • 9
  XLM
  ¥0.87147
  ¥168.184亿
  +1.36%
 • 10
  ADA
  ¥0.55652
  ¥144.290亿
  +0.68%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥55077.0
  ¥9760.22亿
  +8.74%
 • 2
  ETH
  ¥1725.75
  ¥1832.94亿
  +4.5%
 • 3
  XRP
  ¥2.65248
  ¥1117.13亿
  +1.51%
 • 4
  BCH
  ¥2800.58
  ¥498.533亿
  +12.26%
 • 5
  LTC
  ¥699.563
  ¥433.196亿
  +15.43%
 • 6
  EOS
  ¥44.1223
  ¥402.842亿
  +7.38%
 • 7
  BNB
  ¥234.442
  ¥330.975亿
  +30.82%
 • 8
  USDT
  ¥6.94119
  ¥210.426亿
  +0.31%
 • 9
  XLM
  ¥0.87147
  ¥168.184亿
  -3.26%
 • 10
  ADA
  ¥0.55652
  ¥144.290亿
  -1.38%