2019-04-24 17:46

IPSE星际搜索引擎正式上线

今日,在新加坡全球区块链投资峰会上,IPSE创始人Silver宣布IPSE星际搜索引擎(ipse.io)正式上线。Silver表示:目前,全球网民都只能使用中心化的搜索引擎,频频爆出安全和隐私问题,而谷歌就超过90%的份额。去中心化、打破垄断,让用户享受一个安全的搜索服务,成为迫切的需求。为此,基于IPFS分布式技术的IPSE星际搜索引擎应运而生。
Silver还表示,“加密技术和智能合约让IPSE的搜索都处在一个安全机制中,分布式也成为区块链技术演进的独特内涵”。据悉,IPSE还独创标签索引机制,帮助用户高效地搜索和获取海量的IPFS文件。

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥52747.4
  ¥9543.09亿
  +0.14%
 • 2
  ETH
  ¥1052.06
  ¥1145.20亿
  +0.02%
 • 3
  XRP
  ¥1.57900
  ¥683.708亿
  -0.27%
 • 3
  XRP
  ¥1.59816
  ¥691.775亿
  +0.16%
 • 4
  USDT
  ¥7.03101
  ¥288.837亿
  -0.21%
 • 5
  BCH
  ¥1496.52
  ¥271.727亿
  -0.05%
 • 6
  LTC
  ¥319.284
  ¥203.712亿
  -0.01%
 • 7
  EOS
  ¥19.1942
  ¥181.116亿
  +0.09%
 • 8
  BNB
  ¥109.854
  ¥170.864亿
  -0.09%
 • 9
  BSV
  ¥673.333
  ¥121.660亿
  +0.28%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥52747.4
  ¥9543.09亿
  -1.05%
 • 2
  ETH
  ¥1052.06
  ¥1145.20亿
  -0.19%
 • 3
  XRP
  ¥1.57900
  ¥683.708亿
  +0.84%
 • 3
  XRP
  ¥1.59816
  ¥691.775亿
  -0.61%
 • 4
  USDT
  ¥7.03101
  ¥288.837亿
  -1%
 • 5
  BCH
  ¥1496.52
  ¥271.727亿
  -0.57%
 • 6
  LTC
  ¥319.284
  ¥203.712亿
  -1.63%
 • 7
  EOS
  ¥19.1942
  ¥181.116亿
  -0.85%
 • 8
  BNB
  ¥109.854
  ¥170.864亿
  -0.65%
 • 9
  BSV
  ¥673.333
  ¥121.660亿
  -1.03%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥52747.4
  ¥9543.09亿
  +2.74%
 • 2
  ETH
  ¥1052.06
  ¥1145.20亿
  +0.62%
 • 3
  XRP
  ¥1.57900
  ¥683.708亿
  +3.36%
 • 3
  XRP
  ¥1.59816
  ¥691.775亿
  +3.36%
 • 4
  USDT
  ¥7.03101
  ¥288.837亿
  -0.11%
 • 5
  BCH
  ¥1496.52
  ¥271.727亿
  -0.71%
 • 6
  LTC
  ¥319.284
  ¥203.712亿
  -1.42%
 • 7
  EOS
  ¥19.1942
  ¥181.116亿
  +0.84%
 • 8
  BNB
  ¥109.854
  ¥170.864亿
  +2.12%
 • 9
  BSV
  ¥673.333
  ¥121.660亿
  -4.89%