2019-08-15 00:01

BTC短时上涨1.02%,现报价10577.59美元

BTC五分钟内上涨1.02%,上涨金额为106.47美元,火币上现价为$10577.59,请密切关注行情走向,注意控制风险。
更多实时行情异动提醒,快在APP内添加自选,开启智能盯盘,快人一步,把握投资先机。

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥71444.3
  ¥12776.1亿
  +0.17%
 • 2
  ETH
  ¥1296.84
  ¥1392.38亿
  +0.08%
 • 3
  XRP
  ¥1.86664
  ¥800.618亿
  +0.39%
 • 4
  BCH
  ¥2140.57
  ¥384.304亿
  -0.31%
 • 5
  LTC
  ¥510.487
  ¥321.910亿
  +0.91%
 • 6
  BNB
  ¥191.948
  ¥298.550亿
  +0.2%
 • 7
  USDT
  ¥7.04515
  ¥284.878亿
  +0%
 • 8
  EOS
  ¥24.9216
  ¥231.253亿
  +0.27%
 • 9
  BSV
  ¥930.839
  ¥166.201亿
  -0.02%
 • 10
  XMR
  ¥578.590
  ¥99.2888亿
  +0.25%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥71444.3
  ¥12776.1亿
  -2.03%
 • 2
  ETH
  ¥1296.84
  ¥1392.38亿
  -0.55%
 • 3
  XRP
  ¥1.86664
  ¥800.618亿
  +0.95%
 • 4
  BCH
  ¥2140.57
  ¥384.304亿
  -1.85%
 • 5
  LTC
  ¥510.487
  ¥321.910亿
  -2.66%
 • 6
  BNB
  ¥191.948
  ¥298.550亿
  -1.36%
 • 7
  USDT
  ¥7.04515
  ¥284.878亿
  -0.29%
 • 8
  EOS
  ¥24.9216
  ¥231.253亿
  -1.5%
 • 9
  BSV
  ¥930.839
  ¥166.201亿
  -2.24%
 • 10
  XMR
  ¥578.590
  ¥99.2888亿
  -0.83%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥71444.3
  ¥12776.1亿
  -10.78%
 • 2
  ETH
  ¥1296.84
  ¥1392.38亿
  -12.24%
 • 3
  XRP
  ¥1.86664
  ¥800.618亿
  -11.28%
 • 4
  BCH
  ¥2140.57
  ¥384.304亿
  -4.69%
 • 5
  LTC
  ¥510.487
  ¥321.910亿
  -16.11%
 • 6
  BNB
  ¥191.948
  ¥298.550亿
  -8.44%
 • 7
  USDT
  ¥7.04515
  ¥284.878亿
  +0.29%
 • 8
  EOS
  ¥24.9216
  ¥231.253亿
  -14.27%
 • 9
  BSV
  ¥930.839
  ¥166.201亿
  -7.4%
 • 10
  XMR
  ¥578.590
  ¥99.2888亿
  -10.01%