2019-08-15 00:26

BTC短时下跌1.72%,现报价10372.78美元

BTC五分钟内下跌1.72%,下跌金额为181.76美元,火币上现价为$10372.78,请密切关注行情走向,注意控制风险。
更多实时行情异动提醒,快在APP内添加自选,开启智能盯盘,快人一步,把握投资先机。

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥52341.8
  ¥9466.50亿
  -0.29%
 • 2
  ETH
  ¥1049.72
  ¥1142.26亿
  -0.09%
 • 3
  XRP
  ¥1.57900
  ¥683.708亿
  -0.27%
 • 3
  XRP
  ¥1.56955
  ¥679.392亿
  +0.19%
 • 4
  USDT
  ¥7.11909
  ¥292.455亿
  +0.19%
 • 5
  BCH
  ¥1504.79
  ¥273.141亿
  -0.11%
 • 6
  LTC
  ¥316.907
  ¥202.122亿
  +0.02%
 • 7
  EOS
  ¥19.0460
  ¥179.633亿
  -0.11%
 • 8
  BNB
  ¥109.733
  ¥170.675亿
  -0.45%
 • 9
  BSV
  ¥678.523
  ¥122.598亿
  -0.19%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥52341.8
  ¥9466.50亿
  +1.55%
 • 2
  ETH
  ¥1049.72
  ¥1142.26亿
  +1.89%
 • 3
  XRP
  ¥1.57900
  ¥683.708亿
  +0.84%
 • 3
  XRP
  ¥1.56955
  ¥679.392亿
  +3.58%
 • 4
  USDT
  ¥7.11909
  ¥292.455亿
  +0.71%
 • 5
  BCH
  ¥1504.79
  ¥273.141亿
  +1.66%
 • 6
  LTC
  ¥316.907
  ¥202.122亿
  +0.61%
 • 7
  EOS
  ¥19.0460
  ¥179.633亿
  +1.44%
 • 8
  BNB
  ¥109.733
  ¥170.675亿
  +0.96%
 • 9
  BSV
  ¥678.523
  ¥122.598亿
  +0.99%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥52341.8
  ¥9466.50亿
  -1.19%
 • 2
  ETH
  ¥1049.72
  ¥1142.26亿
  -2.7%
 • 3
  XRP
  ¥1.57900
  ¥683.708亿
  +3.36%
 • 3
  XRP
  ¥1.56955
  ¥679.392亿
  -1.57%
 • 4
  USDT
  ¥7.11909
  ¥292.455亿
  +0.76%
 • 5
  BCH
  ¥1504.79
  ¥273.141亿
  -3.57%
 • 6
  LTC
  ¥316.907
  ¥202.122亿
  -5.85%
 • 7
  EOS
  ¥19.0460
  ¥179.633亿
  +0.41%
 • 8
  BNB
  ¥109.733
  ¥170.675亿
  -1.64%
 • 9
  BSV
  ¥678.523
  ¥122.598亿
  -10.44%