2019-08-15 00:26

BTC短时下跌1.72%,现报价10372.78美元

BTC五分钟内下跌1.72%,下跌金额为181.76美元,火币上现价为$10372.78,请密切关注行情走向,注意控制风险。
更多实时行情异动提醒,快在APP内添加自选,开启智能盯盘,快人一步,把握投资先机。

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥71440.7
  ¥12775.4亿
  -0.02%
 • 2
  ETH
  ¥1296.24
  ¥1391.73亿
  -0.14%
 • 3
  XRP
  ¥1.86175
  ¥798.518亿
  +0.15%
 • 4
  BCH
  ¥2142.28
  ¥384.610亿
  -0.35%
 • 5
  LTC
  ¥510.034
  ¥321.623亿
  +0.47%
 • 6
  BNB
  ¥191.703
  ¥298.169亿
  -0.19%
 • 7
  USDT
  ¥7.03741
  ¥284.565亿
  -0.08%
 • 8
  EOS
  ¥24.8929
  ¥230.987亿
  -0.31%
 • 9
  BSV
  ¥933.089
  ¥166.602亿
  -0.07%
 • 10
  XMR
  ¥577.834
  ¥99.1588亿
  -0.26%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥71440.7
  ¥12775.4亿
  -1.97%
 • 2
  ETH
  ¥1296.24
  ¥1391.73亿
  -0.46%
 • 3
  XRP
  ¥1.86175
  ¥798.518亿
  +1.09%
 • 4
  BCH
  ¥2142.28
  ¥384.610亿
  -1.68%
 • 5
  LTC
  ¥510.034
  ¥321.623亿
  -2.73%
 • 6
  BNB
  ¥191.703
  ¥298.169亿
  -1.34%
 • 7
  USDT
  ¥7.03741
  ¥284.565亿
  -0.36%
 • 8
  EOS
  ¥24.8929
  ¥230.987亿
  -1.45%
 • 9
  BSV
  ¥933.089
  ¥166.602亿
  -1.79%
 • 10
  XMR
  ¥577.834
  ¥99.1588亿
  -0.84%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥71440.7
  ¥12775.4亿
  -10.79%
 • 2
  ETH
  ¥1296.24
  ¥1391.73亿
  -12.21%
 • 3
  XRP
  ¥1.86175
  ¥798.518亿
  -11.52%
 • 4
  BCH
  ¥2142.28
  ¥384.610亿
  -4.59%
 • 5
  LTC
  ¥510.034
  ¥321.623亿
  -16.11%
 • 6
  BNB
  ¥191.703
  ¥298.169亿
  -8.53%
 • 7
  USDT
  ¥7.03741
  ¥284.565亿
  +0.18%
 • 8
  EOS
  ¥24.8929
  ¥230.987亿
  -14.3%
 • 9
  BSV
  ¥933.089
  ¥166.602亿
  -7.14%
 • 10
  XMR
  ¥577.834
  ¥99.1588亿
  -10.11%