2019-08-15 01:05

BTC短时下跌1.1%,现报价10246.10美元

BTC五分钟内下跌1.1%,下跌金额为113.94美元,火币上现价为$10246.10,请密切关注行情走向,注意控制风险。
更多实时行情异动提醒,快在APP内添加自选,开启智能盯盘,快人一步,把握投资先机。

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥71528.2
  ¥12791.1亿
  +0.15%
 • 2
  ETH
  ¥1297.85
  ¥1393.46亿
  -0.02%
 • 3
  XRP
  ¥1.86655
  ¥800.577亿
  +0.4%
 • 4
  BCH
  ¥2146.06
  ¥385.288亿
  -0.23%
 • 5
  LTC
  ¥511.804
  ¥322.740亿
  +0.84%
 • 6
  BNB
  ¥192.124
  ¥298.824亿
  +0.1%
 • 7
  USDT
  ¥7.03854
  ¥284.611亿
  -0.12%
 • 8
  EOS
  ¥24.9490
  ¥231.507亿
  +0.01%
 • 9
  BSV
  ¥932.986
  ¥166.584亿
  -0.02%
 • 10
  XMR
  ¥578.438
  ¥99.2626亿
  -0.14%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥71528.2
  ¥12791.1亿
  -1.87%
 • 2
  ETH
  ¥1297.85
  ¥1393.46亿
  -0.39%
 • 3
  XRP
  ¥1.86655
  ¥800.577亿
  +1.22%
 • 4
  BCH
  ¥2146.06
  ¥385.288亿
  -1.54%
 • 5
  LTC
  ¥511.804
  ¥322.740亿
  -2.4%
 • 6
  BNB
  ¥192.124
  ¥298.824亿
  -1.17%
 • 7
  USDT
  ¥7.03854
  ¥284.611亿
  -0.37%
 • 8
  EOS
  ¥24.9490
  ¥231.507亿
  -1.29%
 • 9
  BSV
  ¥932.986
  ¥166.584亿
  -1.86%
 • 10
  XMR
  ¥578.438
  ¥99.2626亿
  -0.77%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥71528.2
  ¥12791.1亿
  -10.68%
 • 2
  ETH
  ¥1297.85
  ¥1393.46亿
  -12.12%
 • 3
  XRP
  ¥1.86655
  ¥800.577亿
  -11.29%
 • 4
  BCH
  ¥2146.06
  ¥385.288亿
  -4.43%
 • 5
  LTC
  ¥511.804
  ¥322.740亿
  -15.84%
 • 6
  BNB
  ¥192.124
  ¥298.824亿
  -8.34%
 • 7
  USDT
  ¥7.03854
  ¥284.611亿
  +0.19%
 • 8
  EOS
  ¥24.9490
  ¥231.507亿
  -14.12%
 • 9
  BSV
  ¥932.986
  ¥166.584亿
  -7.16%
 • 10
  XMR
  ¥578.438
  ¥99.2626亿
  -10.02%