2019-08-22 00:07

BTC短时下跌1.03%,现报价9871.01美元

BTC五分钟内下跌1.03%,下跌金额为102.55美元,火币上现价为$9871.01,请密切关注行情走向,注意控制风险。
更多实时行情异动提醒,快在APP内添加自选,开启智能盯盘,快人一步,把握投资先机。

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥72931.7
  ¥13088.3亿
  +0.22%
 • 2
  ETH
  ¥1572.59
  ¥1695.44亿
  +0.28%
 • 3
  XRP
  ¥2.14561
  ¥923.793亿
  +0.2%
 • 4
  BCH
  ¥2298.30
  ¥413.981亿
  +0.97%
 • 5
  LTC
  ¥545.568
  ¥345.303亿
  +0.19%
 • 6
  USDT
  ¥7.11354
  ¥292.227亿
  -0.29%
 • 7
  EOS
  ¥28.2393
  ¥263.313亿
  +0.12%
 • 8
  BNB
  ¥153.535
  ¥238.804亿
  +0.21%
 • 9
  BSV
  ¥872.490
  ¥155.783亿
  +0.2%
 • 10
  XLM
  ¥0.57699
  ¥115.886亿
  +0.77%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥72931.7
  ¥13088.3亿
  +0.65%
 • 2
  ETH
  ¥1572.59
  ¥1695.44亿
  +5.08%
 • 3
  XRP
  ¥2.14561
  ¥923.793亿
  -2.57%
 • 4
  BCH
  ¥2298.30
  ¥413.981亿
  -0.3%
 • 5
  LTC
  ¥545.568
  ¥345.303亿
  -1.21%
 • 6
  USDT
  ¥7.11354
  ¥292.227亿
  -0.24%
 • 7
  EOS
  ¥28.2393
  ¥263.313亿
  -2.85%
 • 8
  BNB
  ¥153.535
  ¥238.804亿
  -2.15%
 • 9
  BSV
  ¥872.490
  ¥155.783亿
  -1.76%
 • 10
  XLM
  ¥0.57699
  ¥115.886亿
  -0.74%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥72931.7
  ¥13088.3亿
  -1.03%
 • 2
  ETH
  ¥1572.59
  ¥1695.44亿
  +22.58%
 • 3
  XRP
  ¥2.14561
  ¥923.793亿
  +18.57%
 • 4
  BCH
  ¥2298.30
  ¥413.981亿
  +7.77%
 • 5
  LTC
  ¥545.568
  ¥345.303亿
  +10.93%
 • 6
  USDT
  ¥7.11354
  ¥292.227亿
  -0.15%
 • 7
  EOS
  ¥28.2393
  ¥263.313亿
  +6.87%
 • 8
  BNB
  ¥153.535
  ¥238.804亿
  +3.32%
 • 9
  BSV
  ¥872.490
  ¥155.783亿
  +3.19%
 • 10
  XLM
  ¥0.57699
  ¥115.886亿
  +41.51%