2019-09-12 00:51

Bitfinex支持ETC亚特兰蒂斯升级 并将暂停ETC存取款

据Bitfinex公告,Bitfinex将支持ETC亚特兰蒂斯升级,将于北京时间9月12日16:00暂停ETC存取款,待升级完成ETC主网稳定后恢复。

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥72671.0
  ¥13041.6亿
  -0.17%
 • 2
  ETH
  ¥1543.73
  ¥1664.34亿
  -0.76%
 • 3
  XRP
  ¥2.07789
  ¥894.635亿
  -1.18%
 • 4
  BCH
  ¥2271.72
  ¥409.201亿
  -0.43%
 • 5
  LTC
  ¥539.876
  ¥341.704亿
  +0.04%
 • 6
  USDT
  ¥7.12692
  ¥292.777亿
  +0.12%
 • 7
  EOS
  ¥27.8668
  ¥259.844亿
  -0.74%
 • 8
  BNB
  ¥151.976
  ¥236.379亿
  -0.63%
 • 9
  BSV
  ¥883.446
  ¥157.739亿
  -0.74%
 • 10
  XLM
  ¥0.55335
  ¥111.138亿
  -1.07%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥72671.0
  ¥13041.6亿
  +0.83%
 • 2
  ETH
  ¥1543.73
  ¥1664.34亿
  +4.42%
 • 3
  XRP
  ¥2.07789
  ¥894.635亿
  -2.85%
 • 4
  BCH
  ¥2271.72
  ¥409.201亿
  -0.19%
 • 5
  LTC
  ¥539.876
  ¥341.704亿
  -0.28%
 • 6
  USDT
  ¥7.12692
  ¥292.777亿
  -0.17%
 • 7
  EOS
  ¥27.8668
  ¥259.844亿
  -2.82%
 • 8
  BNB
  ¥151.976
  ¥236.379亿
  -1.31%
 • 9
  BSV
  ¥883.446
  ¥157.739亿
  +0.81%
 • 10
  XLM
  ¥0.55335
  ¥111.138亿
  +0.18%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥72671.0
  ¥13041.6亿
  -1.35%
 • 2
  ETH
  ¥1543.73
  ¥1664.34亿
  +20.41%
 • 3
  XRP
  ¥2.07789
  ¥894.635亿
  +14.81%
 • 4
  BCH
  ¥2271.72
  ¥409.201亿
  +6.76%
 • 5
  LTC
  ¥539.876
  ¥341.704亿
  +9.83%
 • 6
  USDT
  ¥7.12692
  ¥292.777亿
  +0.06%
 • 7
  EOS
  ¥27.8668
  ¥259.844亿
  +5.48%
 • 8
  BNB
  ¥151.976
  ¥236.379亿
  +2.06%
 • 9
  BSV
  ¥883.446
  ¥157.739亿
  +4.72%
 • 10
  XLM
  ¥0.55335
  ¥111.138亿
  +36.25%