2019-09-12 14:33

Tether:将在几小时内将3亿枚USDT从Omni迁移至ERC20协议上

Tether官方发推表示,将与第三方在几个小时内将3亿枚USDT从Omni迁移至ERC20协议上。在此过程中Tether总供应量保持不变。

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥72728.1
  ¥13051.8亿
  -0.27%
 • 2
  ETH
  ¥1554.15
  ¥1675.57亿
  -0.71%
 • 3
  XRP
  ¥2.09037
  ¥900.010亿
  -1.62%
 • 4
  BCH
  ¥2271.63
  ¥409.184亿
  -1.07%
 • 5
  LTC
  ¥539.037
  ¥341.171亿
  -0.74%
 • 6
  USDT
  ¥7.11726
  ¥292.380亿
  -0.12%
 • 7
  EOS
  ¥27.9564
  ¥260.676亿
  -0.9%
 • 8
  BNB
  ¥152.298
  ¥236.880亿
  -0.7%
 • 9
  BSV
  ¥885.330
  ¥158.075亿
  +1.12%
 • 10
  XLM
  ¥0.55455
  ¥111.381亿
  -3.2%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥72728.1
  ¥13051.8亿
  +0.49%
 • 2
  ETH
  ¥1554.15
  ¥1675.57亿
  +4.78%
 • 3
  XRP
  ¥2.09037
  ¥900.010亿
  -3.06%
 • 4
  BCH
  ¥2271.63
  ¥409.184亿
  -0.7%
 • 5
  LTC
  ¥539.037
  ¥341.171亿
  -1.06%
 • 6
  USDT
  ¥7.11726
  ¥292.380亿
  -0.23%
 • 7
  EOS
  ¥27.9564
  ¥260.676亿
  -3.01%
 • 8
  BNB
  ¥152.298
  ¥236.880亿
  -1.99%
 • 9
  BSV
  ¥885.330
  ¥158.075亿
  +0.36%
 • 10
  XLM
  ¥0.55455
  ¥111.381亿
  -0.96%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥72728.1
  ¥13051.8亿
  -1.31%
 • 2
  ETH
  ¥1554.15
  ¥1675.57亿
  +21.16%
 • 3
  XRP
  ¥2.09037
  ¥900.010亿
  +15.48%
 • 4
  BCH
  ¥2271.63
  ¥409.184亿
  +6.65%
 • 5
  LTC
  ¥539.037
  ¥341.171亿
  +9.6%
 • 6
  USDT
  ¥7.11726
  ¥292.380亿
  -0.12%
 • 7
  EOS
  ¥27.9564
  ¥260.676亿
  +5.78%
 • 8
  BNB
  ¥152.298
  ¥236.880亿
  +2.28%
 • 9
  BSV
  ¥885.330
  ¥158.075亿
  +4.82%
 • 10
  XLM
  ¥0.55455
  ¥111.381亿
  +36.29%