2018-03-27 15:30

UPbit加密货币提现及充值检查完成

UPbit之前为了网络安全运作,暂停了所有加密货币的充值及提现业务进行检查,目前网站已恢复服务,并且KRW提现及充值现服务也恢复正常。

行情榜
1小时 1天 1周
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥27039.6
  ¥4760.95亿
  -0.01%
 • 2
  ETH
  ¥924.232
  ¥973.845亿
  -0.14%
 • 3
  XRP
  ¥2.08054
  ¥866.879亿
  -0.1%
 • 4
  LTC
  ¥405.793
  ¥247.629亿
  -0.11%
 • 5
  EOS
  ¥24.5942
  ¥222.884亿
  +0.07%
 • 6
  BCH
  ¥1115.66
  ¥197.358亿
  -0.41%
 • 7
  BNB
  ¥113.807
  ¥160.668亿
  +1.9%
 • 8
  XLM
  ¥0.71914
  ¥138.257亿
  -0.23%
 • 9
  USDT
  ¥6.76231
  ¥136.646亿
  -0.01%
 • 10
  ADA
  ¥0.41619
  ¥107.906亿
  -0.47%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥27039.6
  ¥4760.95亿
  -0.15%
 • 2
  ETH
  ¥924.232
  ¥973.845亿
  -0.45%
 • 3
  XRP
  ¥2.08054
  ¥866.879亿
  -0.8%
 • 4
  LTC
  ¥405.793
  ¥247.629亿
  -0.98%
 • 5
  EOS
  ¥24.5942
  ¥222.884亿
  -0.62%
 • 6
  BCH
  ¥1115.66
  ¥197.358亿
  -0.41%
 • 7
  BNB
  ¥113.807
  ¥160.668亿
  +10.9%
 • 8
  XLM
  ¥0.71914
  ¥138.257亿
  -0.76%
 • 9
  USDT
  ¥6.76231
  ¥136.646亿
  -0.11%
 • 10
  ADA
  ¥0.41619
  ¥107.906亿
  +4.1%
 • 排名
  名称
  价格
  市值
  涨幅
 • 1
  BTC
  ¥27039.6
  ¥4760.95亿
  -0.03%
 • 2
  ETH
  ¥924.232
  ¥973.845亿
  -2.12%
 • 3
  XRP
  ¥2.08054
  ¥866.879亿
  -2.61%
 • 4
  LTC
  ¥405.793
  ¥247.629亿
  -1.62%
 • 5
  EOS
  ¥24.5942
  ¥222.884亿
  -3.44%
 • 6
  BCH
  ¥1115.66
  ¥197.358亿
  +8.42%
 • 7
  BNB
  ¥113.807
  ¥160.668亿
  +6.92%
 • 8
  XLM
  ¥0.71914
  ¥138.257亿
  -1.65%
 • 9
  USDT
  ¥6.76231
  ¥136.646亿
  -0.46%
 • 10
  ADA
  ¥0.41619
  ¥107.906亿
  +22.11%